Prijavljivanje na Konkurs NID 2023 zaključno sa 4. decembrom 2023. godine

U toku je Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2023. godini, ukupnog
budžeta od 500.000 € (KONKURS).
Glavni cilj Konkursa jeste jačanje naučnoistraživačkih kapaciteta Crne Gore, kako
individualnih, tako i institucionalnih, te ove godine Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
sufinansira čak 11 konkursnih linija, i to:

 1. Nabavka opreme, alata i potrošnog materijala – ukupan opredijeljeni iznos 150.000 €
 2. Učešće u programu Horizont Evropa – ukupan opredijeljeni iznos 40.000 €
 3. Učešće u programu IAEA tehničke saradnje – ukupan opredijeljeni iznos 10.000 €
 4. Učešće u ICGEB I EMBL/EMBO aktivnostima – ukupan opredijeljeni iznos 10.000 €
 5. Kratkoročna naučna mobilnost – ukupan opredijeljeni iznos 30.000 €
 6. Troškovi završenih doktorskih studija – ukupan opredijeljeni iznos 50.000 €
 7. Učešće na naučnim skupovima – ukupan opredijeljeni iznos 50.000 €
 8. Objavljivanje u časopisima sa otvorenim pristupom – ukupan opredijeljeni iznos 60.000 €
 9. Uređivanje/izdavanje naučnih časopisa – ukupan opredijeljeni iznos 30.000 €
 10. Organizovanje naučnih skupova – ukupan opredijeljeni iznos 40.000 €
 11. Promocija nauke i istraživanja – ukupan opredijeljeni iznos 30.000 €

Osim novih konkursnih linija (1, 5 i 11), u ovogodišnjem Konkursu NID iznosi sufinansiranja
su značajno uvećani za ostale konkursne linije.
Rok za prijavu je 4. decembar 2023. godine, odnosno, do utroška planiranih sredstava po
određenoj konkursoj liniji. Izuzetak je posljednja konkursna linija “Promocija nauke i
istraživanja” u okviru koje se prijave evaluiraju kroz 3 ciklusa. Do sada su završena dva ciklusa
evaluacije, prvi ciklus je obuhvatao projektne prijave podnijete do 31. jula, drugi do 2.
oktobra, a treći ciklus evaluacije se odnosi na projektne prijave podnijete do 13. novembra 2023. godine.