TUS – Tehnički univerzitet u Sofiji objavio poziv za Erasmus+ program razmjene za studente osnovnih studija

TUS – Tehnički univerzitet u Sofiji objavio poziv za Erasmus+ program razmjene za studente osnovnih studija Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta „Mediteran“ Podgorica za akademsku 2023-24.godinu

U sklopu ERASMUS+ programa kreditne mobilnosti, Tehnički univerzitet u Sofiji omogućio je dvije (2) stipendije za studente FITa. Više informacija o Univerzitetu u Sofiji: https://www.univ-tech.eu/technical-university-of-sofia

Zainteresovani kandidati treba da dostave:

  • Uvjerenje o položenim ispitima;
  • Kopiju pasoša;
  • Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (Najmanje B1 nivo engleskog i/ili španskog);
  • Prijavni formular

Dokumenta se dostavljaju u Kancelariju za međunarodnu saradnju, kao I na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Krajnji rok za prijavu je 15. Novembar 2023. do 11h. Aplikacije prijavljene posle navedenog roka neće biti razmatrane. Studenti koji su već učestvovali u Erasmus+ mobilnosti to moraju navesti u prijavi.