Predavanje: Primjena federativnog mašinskog učenja u medicini

Ivan Knežević, predavač na Fakultetu za informacione tehnologije, i trenutno angažovan i na istraživanju u GSI-Helmholc centru za istraživanje teških jona u Njemačkoj učesnik je završne konferencije projekta “AI4Healthcare: Podsticanje medicinske izvrsnosti”. Projekat je realizovan od strane Crnogorskog uduženja za vještačku inteligenciju – MAIA, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Crnogorskim komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine – MoMSIC i nevladinom organizacijom Futura, a pod pokroviteljstvom Fonda za Inovacije Crne Gore.

AI4Healthcare projekat, kroz intenzivnu obuku koja je u toku, pruža studentima i doktorima medicine priliku da steknu znanja o trenutno veoma popularnoj oblasti u svijetu – vještačkoj inteligenciji i njenoj primjeni u medicini. U okviru završne konferencije će se predstaviti rezultati projekta i potencijali primjene ove tehnologije u crnogorskom zdravstvu kroz panel diskusiju sa veoma interesantnim panelistima iz svijeta vještačke inteligencije i medicine.

Ivanovo predavanje se odnosi na koncept federativnog mašinskog učenja koje se koristi za pretragu velikih količina podataka, a pri čemu se štiti privatnost pacijenata, a koje je bilo dio njegovod istraživanja sprovedenog u CERNu.

Predavanje će se održati u petak, 3.11. od 13:00 h u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog kulturno-sportskog centra.