Odbrana master rada Aleksandra Adžića

Aleksandar Adžić, student master studija Fakulteta za informacione tehnologije, uspješno je odbranio svoj master rad pod nazivom “Analiza komentara na internetu korišćenjem tehnika za procesiranje prirodnog jezika”. Aleksandrov rad predstavlja značajan doprinos u oblasti analize sentimenta i mašinskog učenja u obradi prirodnog govora.

U svom istraživanju, Aleksandar je koristio metode teorijskog, eksperimentalnog i analitičko-interpretativnog istraživanja kako bi evaluirao efikasnost različitih modela mašinskog učenja u analizi komentara prikupljenih sa interneta. Korišćenjem veb skrejping tehnika, prikupio je veliku količinu podataka sa platforme Amazon, poštujući pri tome sve standarde zaštite privatnosti korisnika. Rezultati istraživanja su pokazali veliku efikasnost primjene različitih tehnika za klasifikaciju korisničkih komentara.

Aleksandrov rad je dobio pohvale, i očekuje se da će predstavljati dragocjen resurs i dobru osnovu za buduća istraživanja u oblasti obrade prirodnog jezika i mašinskog učenja.