Istraživačka karijera u CERN-u – iskustva predavača FIT-a mr Ivana Kneževića učesnika u SEEIIST programu

U CERN sam došao zahvaljujući SEEIIST programu (South East European International Institute for Sustainable Technologies) čiji krajnji cilj je izgradnja postrojenja za hadronsku terapiju kancera na teritoriji jugoistočne Evrope. u okviru ovog projekta, određeni resursi su rezervisani i za razvoj Read More …