Objavljivanje specijalnog poziva za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u maju 2021. godine – jedinstvena prilika za crnogorske istraživačke institucije

Evropska komisija će u maju raspisati specijalni poziv za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa. Ovaj poziv predstavlja jedinstvenu priliku za crnogorske istraživačke institucije da unaprijede naučne i Read More …