Master rad kandidatkinje Marije Šćekić na uvid javnosti

Master rad Marije Šćekić, studentkine master studija na Fakultetu za informacione tehnologije, pod nazivom:„IMPLEMENTACIJA KVANTNIH ALGORITAMA NA KVANTNIM SIMULATORIMA I PRAVIM KVANTNIM KOMPJUTERIMA” izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 04.06.2024. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu za informacione tehnologije, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.