Odbrana master rada Aleksandra Adžića

Aleksandar Adžić, student master studija Fakulteta za informacione tehnologija braniće master rad na temu ANALIZA KOMENTARA NA INTERNETU KORIŠĆENJEM TEHNIKA ZA PROCESIRANJE PRIRODNOG JEZIKA u ponedeljak, 24.6.2024. godine sa početkom u 10:00 u sali za sastanke Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Imenovani će braniti master rad pred komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta Odlukom br. R-719/3-24 u sastavu:

  • prof. dr Snežana Šćepanović, predsjednica,
  • prof. dr Tijana Marković, mentorka,
  • prof. dr Maja Delibašić, članica

Odbrana je javna.