Raspisivanje izbora za studentski parlament za studijsku 2017/2018 godinu

Studentski parlament Univerziteta „Mediteran” na osnovu ovlašćenja iz člana 10 stav 1 Statuta Studentskog parlamenta o raspisivanju izbora za Studentski parlament Univerziteta „Mediteran” (u daljem tekstu: Studentski parlament), donosi:

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT ZA

STUDIJSKU 2017/2018 godinu

I Raspisuju se Izbori za studentski parlament za studijsku 2017/2018 godinu

II Izbori se održavaju u srijedu, 18. 10. 2017. godine u periodu od 08:00 do 14:00 časova

III Studentski parlament se formira od predstavnika studenata sa svih organizacionih jedinica Univerziteta, po pravilima Statuta Studentskog parlamenta.

Parlament svake organizacione jedinice dužan je izabrati :

  1. Predsjednika Studentskog parlamenta
  2. Studenta Ombudsmana – zaštitnika studentskih prava
  3. Predstavnike treće godine, za svaki smjer po jedan, ukoliko fakultet ima smjerove na osnovnim studijama
  4. Predstavnike druge godine, za svaki smjer po jedan, ukoliko fakultet ima smjerove na osnovnim studijama
  5. Predstavnika prve godine, jedan predstavnik za sve godine

Specijalističke studije takođe mogu imati svog predstavnika.

IV Pravo da prilažu kandidature za Studentski parlament imaju svi student Univerziteta “Mediteran”. Prijava se vrši na način što zainteresovani student osnovne podatke o sebi i napomenu za koju funkciju se prijavljuje šalje na mail adresu sparlament@unimediteran.net

V Predsjednik Studentskog parlamenta svake organizacione jedinice bira se većinom glasova. Predstavnike biraju isključivo studenti, i njihov izbor nije u nadležnosti članova Uprave na ma kojem nivou.Funkcije na nivou Univerziteta biće stavljene na glasanje nakon izbora na svim jedinicama, na prvoj sjednici Studentskog parlamenta Univerziteta.

VI Izbor za Studentski parlament organizacionih jedinica sprovodi Univerzitetska izborna komisija. Ukoliko se za neku poziciju kandiduje samo jedan student, taj student će biti imenovan za obavljanje iste.

VII Odluka se objavljuje na website-u Univerziteta, website-ovima svih fakulteta i na oglasnim tablama

VIII Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ovim putem se apeluje na studente da se kandiduju student koji su spremni da se posvete funkciji predstavnika, budući da je to jedan od najboljih načina da se nastavi dobra saradnja studenata sa upravom Univerziteta i organizacionih jedinica, i najbolji način za borbu za ostvarenje studentskih prava i zahtjeva.