Predavanje srednjoškolcima na temu “Obrazovanje za InterNet generaciju”

U Srijedu, 18.aprila 2018.godine održano je predavanje srednjoškolcima u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici na temu “Obrazovanje za InterNet generaciju”. Predavanje je održala prof.dr Snežana Šćepanović, prodekan na fakultetu za Informacione tehnologije, Univerziteta “Mediteran”.

Cilj predavanja je bio da se srednjoškolcima (“Net” generacija)  približe načini i mogućnosti primjene novih Web tehnologija, servisa i aplikacija u procesu e-učenja. Kroz interaktivnu prezentaciju sa primjerima srednjoškolcima je predstavljen niz primjera za usvajanje novih metoda i pristupa učenju.