ELEMEND projekat jedan od najboljih među ERASMUS+ CBHE projektima

ELEMEND projekat, čiji je član konzorcijuma i Univerzitet Mediteran, predstavljen je kao jedan od najboljih projekata ERASMUS+ Capacity Building for Higher Education programa na sastanku organizovanom od strane nacionalne Erasmus kancelarije u Albaniji, od 22. do 23. oktobra.

U okviru ovog projekta, Univerzitet Mediteran će opremiti posebnu računarsku laboratoriju sa 20 novih računara i IOT (internet of things) paketima.