Opremljena računarska laboratorija kroz projekat ELEMEND

U okviru projekta  ERASMUS+  Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND (585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP), u kojem je jedan od partnera i Fakultet za informacione tehnologije, obezbijeđena je računarska oprema.
Opremljena je savremena laboratorija od 20 računara i 15 IoT kompleta (koji uključuju mikroračunare Arduino i Raspberry Pi, bežične komunikacione module - GPS, GPRS, Xbee, LoRa, WiFi, set senzora i aktuatora - temperature, IR, kiše, zvuka, vatre, lasera, ultrasonični, fotosenzitivni, vlage, vibracije, tilta, RFID modul, step motor, mjerač protoka, LED svijetla i dr.), uz prateći server, projektore i štampače.