Prezentacija MICS istraživanja na Univerzitetu “Mediteran”

MONSTAT je zajedno sa kancelarijom UNICEF u Crnoj Gori sproveo MICS istraživanje 2018.godine koje se odnosi na položaj djece i žena u Crnoj Gori.

Prezentacija glavnih nalaza istraživanja biće održana na Univerzitetu “Mediteran” u Ponedeljak, 16.decembra sa početkom u 12:00h (amfiteatar P10). Teme prezentacije su:

  1. HIV/AIDS u nalazima MICS istraživanja
  2. Stavovi roditelja u vezi sa imunizacijom dobijeni MICS istraživanjem
  3. Obrazovanje, ljudska prava i dječiji rad
  4. IT alati u MICS istraživanju