Studentska ljetnja škola CERN 2020

Ministarstvo nauke objavljuje produženje roka za prijavljivanje na Konkurs „Studentska ljetnja škola CERN 2020“ zaključno sa 27. januarom 2020.

K O N K U R S

za atraktivne studentske stipendije u vodećoj svjetskoj laboratorijiCERNu, „Studentska ljetnja škola CERN 2020“

 

 1. Predmet Konkursa

Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8 do 13 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Predmet ovog Konkursa je selekcija do četiri kandidata od strane Ministarstva nauke, od kojih će CERN izvršiti finalnu selekciju i u saradnji sa Ministarstvom nauke finansirati kandidate sa pravom učešća na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2020“.

Najbolji crnogorski studenti imaće priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova koji realizuju interdisciplinarna istraživanja, slušaju predavanja, posjete CERN-ove laboratorije i postrojenja, kao i opremu kojom raspolaže ova institucija, učestvuju na radionicama s naučnicima koji su lideri u svojim oblastima istraživanja.

Pravo učešća imaju studenti iz sljedećih oblasti:

• Fizike i
• Inženjerskih nauka, naročito iz ICT oblasti.

2
. Neophodni uslovi za apliciranje


Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

 1. a) Da je crnogorski državljanin;
  b) Da studenti imaju bachelor ili master diplomu;
  c) Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN,
  odnosno da u prethodnom periodu nije bio angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri
  mjeseca;
  d) Da odlično poznaje engleski jezik (minimum nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno.

  Ukoliko kandidat očekuje da će steći diplomu bačelora do početka programa „Studentska ljetnja škola CERN 2020“. godine, ima pravo učešća na konkursu.

 

 1. Finansijski okvir

  Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća izabranih kandidata, i to:
  a) Putne troškove;
  b) Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih
  franaka po danu, tj. 2700 CHF mjesečno);

  4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

 • Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
  • Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
  • CV – Europass forma na engleskom ili francuskom jeziku;
  • Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;
  •Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
  •Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
  •Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

  Kandidat treba da se potrudi da njegova aplikacija i CV budu što detaljniji, što će olakšati angažovanje na projektnim zadacima u kasnijoj fazi.

  Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 27. januara 2020. godine, do 11h, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2020“). Napominjemo da je neophodno da kandidati koji potrebnu dokumentaciju budu slali putem poste, istu pošalju i skeniranu elektronskim putem na mail adresu: ivana.lagator@mna.gov.me,cc:smilja.kazic@mna.gov.me

Ministarstvo nauke obrazovaće Komisiju za izbor kandidata, koja će razmotriti dostavljene prijave i utvrditi prijedlog za Ministarstvo.

Ministarstvo nauke dužno je da odabere do četiri kandidata. Nakon toga, izabrani kandidati dužni su da se registruju elektronskim putem, na zvaničnoj stranici CERN-a, do 31. januara 2020. godine, i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije. Finalni izbor kandidata izvršiće CERN, do sredine aprila 2020.

Kontakt osobe u Ministarstvu nauke su mr Smilja Kažić Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva nauke (tel: 020 405 351, e-mail: smilja.kazic@mna.gov.me) i Ivana Lagator, samostalna savjetnica u Direkciji za medjunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva nauke, tel: 020 405 371, e-mail:ivana.lagator@mna.gov.me.

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om je prof. dr Nataša Raičević,
e-mail: natasar@ac.me.

Dodatne informacije možete pogledati na linku: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999698747458-summer-student-programme-member-and-non-member-states-