KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KREDITNE MOBILNOSTI (ICM2019) SA UNIVERZITETOM MALARDALEN IZ ŠVEDSKE

Fakultet za Informacione tehnologije (FIT) , Univerziteta Mediteran objavljuje konkurs za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti sa Fakultetom za inovacije i inžinjering, Univerziteta Malardalen (Švedska) u ljetnjem semestru akademske godine 2019/2020. U pitanju je kratka mobilnost (od 5 do 10 dana + 2 dana za put). Informacije o kursevima i programima možete pogledati na https://www.mdh.se/idt?l=en_UK

Prijave potrebno je dostaviti na mail adrese Kancelarije za međunarodnu saradnju:  medjunarodna.saradnja@unimediteran.net  i Koordinatora programa snezana.scepanovic@unimediteran.net  do 7. februara 2020. godine.

Uz prijavu dostaviti: Mobility agreement for teaching/training (link) i CV u Europass formatu na engleskom jeziku.