POSJETA DELEGACIJE Centre específic d’educació a distancia de la Comunitat Valenciana UNIVERZITETU “MEDITERAN”

U okviru projekta ITICON KA107 za Internacionalnu kreditnu mobilnost , organizovana je posjeta delegacije iz Centre específic d’educació a distancia de la Comunitat Valenciana Fakultetu za Informacione tehnologije, Univerziteta “Mediteran “.

Tokom posjete planirana je razmjena iskustva između dvije institucije u primjeni novih metoda i tehnologijia u nastavi na IT fakultetima i analiza nastavnih planova sa ciljem obezbjeđenja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja između dvije institucije. Delegaciju Centre específic d’educació a distancia de la Comunitat Valenciana primili su Rektor prof.dr Savo Marković, Savjetnik prof.dr Rade Jovović i Dekanica Fakulteta za informacione tehnologije prof.dr Snežana Šćepanović