Master rad kandidata Aleksandra Adžića na uvid javnosti

Master rad  kandidata Aleksandra Adžića, na temu “Analiza komenatara na internetu korišćenjem tehnika za procesiranje prirodnog jezika” biće izložen na uvid javnosti od dana 09.05.2024. godine u prostorijama biblioteke Univerziteta Mediteran Podgorica od 08h do 16h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu za informacione tehnologije, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.