Učešće FIT-a na UVigo Međunarodnoj Erasmus nedelji

Nastavno osoblje FITa, mr Jakša Backović i Mr Bojan Nedović učestvuju na Međunarodnoj Erasmus nedelji koju organizuje Universidade de Vigo (Španija), u periodu od 6. do 10. maja. Ovaj događaj okupio je akademsko i administrativno osoblje visokoškolskih partnerskih institucija. FIT je partner u okviru KA171 programa mobilnosti sa UVigo.

Tema ovogodišnje mobilnosti je sa temom “Globalne perspektive: Podsticanje internacionalizacije u visokom obrazovanju”. Predstavnici FIT-a učestvovali su u diskusijama o integraciji internacionalizacije u različite aspekte univerziteta, od administrativnih okvira do unapređenja mobilnosti studenata.

Erasmus nedelja pruža jedinstvenu priliku za razmjenu najboljih praksi, iskustava i perspektiva velikog broja učesnika, podstičući međunarodni dijalog među učesnicima. Delegati FIT-a aktivno su učestvovali u svakodnevnim sesijama, sarađujući sa kolegama iz različitih sredina kako bi istražili metode za snalaženje u dinamičnom ekosistemu visokog obrazovanja.