Osnovne akademske studije (180 ECTS)

Studijski program: Informacione tehnologije

Osnovne akademske studiju traju tri godine i nose 180 ECTS kredita. Uspješnim završetkom osnovnih studija student dobija akademsko zvanje Bachelor Informacionih tehnologija, a u dodatku diplome navodi se koji je smjer student završio i uspjeh koji je postigao.

Nastavni plan i program akademskih studija iz informacionih tehnologija na FIT-u zajednički je za prve dvije godine studija. Na trećoj godini, studenti se mogu opredijeliti za jedan od tri smjera:

  • Softverski inženjering
  • Informacioni sistemi
  • Računarske telekomunikacije

Po završetku osnovnih akademskih studija, bez obzira na usmjerenje student stiče znanja iz ključnih područja.